UA-75405815-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

lan:

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan:

Het beleid is erop gericht om orgelmuziek wijd en zijd bekend te maken door het jaarlijks organiseren van een aantal orgelconcerten. Daarnaast worden financiële overschotten gebruikt om enig aanvullend onderhoud aan het kerkorgel in Wijlre te kunnen doen.

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. F. Jespers, voorzitter

Dhr. A. Notermans, penningmeester / secretaris

Dhr. F. Piepers, lid

Bestuurders ontvangen voor hun activiteiten geen beloningen. Onkostendeclaraties die direct relateerbaar zijn aan bestuursactiviteiten voor de stichting, worden vergoed.

 

Staat van Baten en lasten 2018:

 

 
Kostensoort                Inkomsten              Uitgaven
Overname saldo 2017 2425,48 0
automatiseringskosten 0 75
bankkosten 0 120,33
bijdrage vrienden orgel 650 0
Bijdragen aan kerk 0 75
Buma stemra 0 141,93
drukwerk 0 134,2
nazit 0 85
Subsidies overheid 500 0
subsidies particulier 858,64 0
vergoeding organist 0 1400
vrije gaven 495 0
     
Eindtotaal 4929,12 2031,46
     
Eindsaldo 2897,66  
 
     

Het vermogen is gestegen met 472 euro., dit heeft te maken met het feit dat in 2018 de subsidies van particulieren gestegen zijn. Op dit ogenblik zijn wij in gesprek met een aantal mogelijke nieuwe sponsoren. Hoewel de financiële positie niet riant is, denken wij de komende jaren onze doelstellingen uit het beleid nog in te kunnen vullen.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?