UA-75405815-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

lan:

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan:

Het beleid is erop gericht om orgelmuziek wijd en zijd bekend te maken door het jaarlijks organiseren van een aantal orgelconcerten. Daarnaast worden financiële overschotten gebruikt om enig aanvullend onderhoud aan het kerkorgel in Wijlre te kunnen doen.

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. F. Jespers, voorzitter

Dhr. A. Notermans, penningmeester / secretaris

Dhr. F. Piepers, lid

Bestuurders ontvangen voor hun activiteiten geen beloningen. Onkostendeclaraties die direct relateerbaar zijn aan bestuursactiviteiten voor de stichting, worden vergoed.

 

Staat van Baten en lasten:

 

Jaarrekening orgelkring Wijlre 2016  
     
  bedrag debet bedrag credit
Algemeen 0 213,3
bankkosten 0 140,45
bijdrage vrienden orgel 185 0
drukwerk 0 107,5
nazit 0 80,4
overboeking naar kleine kas 0 700
Overname saldo 0 0
Subsidies overheid 500 0
subsidies particulier 233 0
Terugboeking van kleine kas 700 0
Vergaderen 0 39,6
vergoeding organist 0 1700
vrije gaven 759 0
Eindtotaal 2377 2981,25
     
verlies   604,25
     
beginsaldo   1848,64
verlies   -604,25
eindsaldo   1244,39
     

Het vermogen is gedaald met 604 euro, dit heeft te maken met het feit dat in 2015 de subsidies van particulieren vrij fors gedaald waren. Op dit ogenblik zijn wij in gesprek met een aantal mogelijke nieuwe sponsoren. Hoewel de financiële positie niet riant is, denken wij de komende jaren onze doelstellingen uit het beleid nog in te kunnen vullen.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?