UA-75405815-1

gallery/fed371123c3ebc0278b32dfc2e3893e5_723_-_Wijlre_-_370312_-_RCE

lan:

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan:

Het beleid is erop gericht om orgelmuziek wijd en zijd bekend te maken door het jaarlijks organiseren van een aantal orgelconcerten. Daarnaast worden financiële overschotten gebruikt om enig aanvullend onderhoud aan het kerkorgel in Wijlre te kunnen doen.

Bestuurssamenstelling:

Dhr. F. Jespers, voorzitter

Dhr. A. Notermans, penningmeester / secretaris

Dhr. F. Piepers, lid

Bestuurders ontvangen voor hun activiteiten geen beloningen. Onkostendeclaraties die direct relateerbaar zijn aan bestuursactiviteiten voor de stichting, worden vergoed.

Staat van Baten en lasten 2019:

Vervang deze tekst door informatie over jou en je bedrijf of voeg informatie toe die handig zal zijn voor je klanten.

gallery/images-external-border-none-top-left
gallery/screenhunter 49