UA-75405815-1

Deze Privacy Policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Orgelkring Wijlre verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze website bezoekt, of op deze website  contactformulieren invul.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam (als u die invult)
  • Geslacht (als u dat invult)
  • Adresgegevens  (als u die invult)
  • Telefoonnummer (als u dat invult)
  • E-mailadres (als u dat invult)
  • IP-adres en locatie (automatisch bij website-bezoek)
  • Andere persoons gegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website.

Stichting Orgelkring Wijlre heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.m.m.notermans@planet.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben.

Stichting Orgelkring Wijlre verwerkt uw persoonsgegevens, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of nadat u over die verwerking bij het invullen bent geïnformeerd, voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren.

Stichting Orgelkring Wijlre zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor bezoekersgegevens is: maximaal een jaar

Delen met anderen.

Stichting Orgelkring Wijlre deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (en alleen nadat u daarmee schriftelijk hebt ingestemd) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Stichting Orgelkring Wijlre gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat ze uw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie ook Cookie Policy).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: a.m.m.notermans@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Orgelkring Wijlre zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw mail, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Orgelkring Wijlre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mailadres: a.m.m.notermans@planet.nl

De verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen in het register van Verwerkingsactiviteiten. 

Deze privacyregels gelden alleen voor een bezoeker van de Stichting Orgelkring Wijlre website.