UA-75405815-1

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan:

Het beleid is erop gericht om orgelmuziek wijd en zijd bekend te maken door het jaarlijks organiseren van een aantal orgelconcerten. Daarnaast worden financiële overschotten gebruikt om enig aanvullend onderhoud aan het kerkorgel in Wijlre te kunnen doen.

Bestuurssamenstelling:

Dhr. F. Jespers, voorzitter

                             Dhr. A. Notermans, penningmeester / secretaris

                       Dhr. Chr. Wouters, lid

                       Dhr. B. Pfeiffer, lid

Bestuurders ontvangen voor hun activiteiten geen beloningen. Onkostendeclaraties die direct relateerbaar zijn aan bestuursactiviteiten voor de stichting, worden vergoed.

De statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar.